Sosyal Göstergeler 2018-07-23T11:10:48+03:00

Sosyal Göstergeler

Eğitim 2016-2017 Öğretim Yılı
Okul Öncesi Okul Sayısı  306
İlkokul Sayısı  478
Ortaokul Sayısı  479
Genel Ortaöğretim Okul Sayısı  169
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul Sayısı  181
Genel Ortaöğretim Öğrenci Sayısı 92 947
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Öğrenci Sayısı 103 264
2017-2018 Öğretim Yılı
Üniversite Sayısı  2
Vakıf Meslek Yüksek Okulu Sayısı  1
Görevli Öğretim Elemanı Sayısı 2 358
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Toplam Öğrenci Sayısı 133 642
Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyindeki Toplam Öğrenci Sayısı 19 452
Sağlık 2016
Hastane Sayısı  39
Sağlık Bakanlığı Hastane Sayısı  20
Özel  Hastane Sayısı  18
Üniversite Hastane Sayısı  1
Toplam Hastane Yatak Sayısı 7 019
Özel  Hastane Yatak Sayısı 1 270
Diğer Hastane Yatak Sayısı (Sağlık Bakanlığı, Üniversite) 5 749
Kültür 2016
Sinema Salonu Sayısı  63
Sinema Koltuk Sayısı 7 360
Tiyatro Salonu Sayısı  15
Tiyatro Koltuk Sayısı 4 423
Halk Kütüphanesi Sayısı  17
Kaynak:Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (Kültür, Sağlık İstatistikleri), Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Öğretim İstatistikleri, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)