Tarih 2018-07-19T19:50:54+03:00

Tarih

Bölgedeki bilinen en eski yerleşim, Makedonya Kralı V. Philip’in Bitinya Kralı Prusias’a armağan ettiği antik Yunan şehri Cius’tur. Prusias, şehri yeniden inşa etmiş ve Prusia olarak adlandırmıştır. Bursa, 1326 yılında fethedilerek Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olmuştur. Osmanlı dönemi boyunca ipek ürünlerinin kaynağı olan Bursa 1487 yılında 45,000 nüfusa ulaşmıştır.

Bursa, yüzyıllar boyunca önemli bir yönetim ve ticaret merkezi olmaya devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu takiben, Bursa ülkedeki önemli sanayi kentlerinden biri haline gelmiştir.

Bursa Kronolojisi

 • MÖ 5200 Bursa’da ilk yerleşim alanı
 • MÖ 300 Bithynia Krallığı
 • MS 325 İlk Konsülün toplanması
 • MS 1326 Osmanlıların ilk başkenti
 • MS 1855 Büyük Deprem
 • MS 1930 İlk dokuma fabrikası
 • MS 1968 İlk Otomobil Fabrikası
 • MS 2013
  -25 milyar dolar dış ticaret hacmi
  -13 organize sanayi bölgesi
  -5 sanayi sektöründe kümelenme
  -Çok uluslu şirketlerin yatırım yaptıkları çekim merkezi

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF İNDİR