Sosyal Göstergeler 2020-01-09T11:46:36+03:00

Sosyal Göstergeler

Eğitim 2018-2019 Öğretim Yılı
Okul Öncesi Okul Sayısı (Müstakil)  261
İlkokul Sayısı  495
Ortaokul Sayısı  526
Genel Ortaöğretim Okul Sayısı  232
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul Sayısı  188
Genel Ortaöğretim Öğrenci Sayısı 192.512
Mesleki Ortaöğretim Öğrenci Sayısı 77.542
2018-2019 Öğretim Yılı
Üniversite Sayısı  2
Vakıf Meslek Yüksek Okulu Sayısı  1
Görevli Öğretim Elemanı Sayısı 2.868
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Toplam Öğrenci Sayısı 66.017
Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyindeki Toplam Öğrenci Sayısı 9.612
Sağlık 2019
Hastane Sayısı  45
Sağlık Bakanlığı Hastane Sayısı  25
Özel  Hastane Sayısı  19
Üniversite Hastane Sayısı  1
Toplam Hastane Yatak Sayısı 8.171
Özel  Hastane Yatak Sayısı 1.457
Diğer Hastane Yatak Sayısı (Sağlık Bakanlığı, Üniversite) 6.714
Kültür 2018
Sinema Salonu Sayısı  90
Sinema Koltuk Sayısı 10.807
Tiyatro Salonu Sayısı  14
Tiyatro Koltuk Sayısı 4.748
Halk Kütüphanesi Sayısı  17
Kaynak: Bursa Valiliği, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (Kültür, Sağlık İstatistikleri), Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Öğretim İstatistikleri, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)