Serbest Bölgeler 2018-07-19T19:56:55+03:00

Serbest Bölgeler

Serbest Bölgeler Türkiye’nin siyasi sınırları icinde yer almasına rağmen gümrük alanlarının dışında düşünülen özel alanlardır. Bu bölgeler, ihracata odaklanmış yatırımların sayısını artırmak için tasarlanmıştır.

Gümrük alanlarındaki ticari, finansal ve ekonomik sahalarda uygulanmakta olan yasal ve idari düzenlemeler Serbest Bölgelerde ya hiç uygulanmamakta ya da kısmen uygulanmaktadır.

SERBEST BÖLGELERİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

  • Gümrük vergilerinden ve aynı tür diğer vergilerden 100% muafiyet
  • İmalat firmaları için kurumlar vergisinden 100% muafiyet
  • Katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergilerinden 100% muafiyet
  • Mallar süre sınırlaması olmaksızın Serbest Bolgeler içinde tutulabilmekte ve Serbest Bolgeler içinde hasıl olan kazanç ve gelirler önceden izin alma zorunluluğu olmaksızın Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelere özgürce nakledilebilmektedir.
  • Serbest dolaşımda olan mallar, herhangi bir gümrük vergisi alınmaksızın Serbest Bölgeler’den Türkiye’ye ya da AB ülkelerine gönderilebilmektedir. Ayrıca, menşei üçüncü bir ülkeye ait olan malların Serbest Bölgelere girişi veya bu ülkelere mal çıkışı için de herhangi bir gümrük vergisi uygulanmamaktadır.
  • Şirketler, herhangi bir sınırlama olmaksızın Serbest Bölgeler’den elde ettikleri karları yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir.

BURSA SERBEST BÖLGESİ

Bursa Serbest Bölgesi, Gemlik ilçesinde Bursa şehir merkezine 35 km uzaklıkta limanların bitişiğinde kurulmuştur.

Bursa Serbest Bölgesi ihracat odaklı üretim ve ticaret yapan firmalar için vergi avantajı, altyapı ve liman bölgesine kolay ulaşım imkânı sağlamaktadır.

http://www.buseb.com