Metal Makina 2023-04-06T13:26:54+03:00

Metal Makina

Ar-Ge ve inovasyonun en fazla önem kazandığı sektörlerden birisi olan makine sektörü, sanayinin itici gücü durumundadır. Bursa makine sanayiinde, her türlü parça ve aksamın yüksek kalitede ve rekabet edebilir fiyatlarda üretimi yapılmaktadır. Sektörde
üretim sürecinde yerli girdi oranının yüksek olması rekabet gücünü artırmaktadır.

Bursa’da tekstil makineleri, ambalaj makineleri, CNC hidrolik pres, hidrolik makas, ağır makineler üretim ve ihraç kalemlerinin önemli bölümünü oluşturmaktadır.

Önemli sektörlerden ana metal sanayii demir-çelik alaşımından tüp-boru-profil imalatı, alüminyum-bakır vb. metallerin imalatı, döküm imalatı ve bu metallerin işlenmesiyle elde edilen metal ürünlerin imalatı alt başlıklarını kapsamaktadır.

Bölgede yoğun olan otomotiv ve otomotiv yan sanayi, makine-teçhizat ve elektrikli aletler üretim girdilerinin büyük bir kısmı ana metal sanayinden sağlanmaktadır.

Bursa Makina Sektörü PDF indir