Hakkımızda 2021-03-24T01:48:56+03:00

Hakkımızda

Bursa Yatırım Destek Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) bünyesinde kurulmuş olan Ajans birimidir.

Bursa Yatırım Destek Ofisi (YDO), Bursa’da iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve yatırım süreçlerinde bilgi ve danışmanlık vermek üzere hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler:

  • Bursa ilinin yatırım olanakları, yatırım ortamı ve sektörleri hakkında yatırımcıyı bilgilendirmek
  • Yatırım yeri ile ilgili bilgi vermek
  • Yatırıma ilişkin yasal ve bürokratik işlemlerde yönlendirme yapmak
  • Yatırım konusuna göre kamu destekleriyle ilgili bilgi vermek ve yönlendirme yapmak
  • Yatırımcılara yatırım teşvikleri hakkında bilgi vermek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği yetkiler çerçevesinde yatırım teşvik belgesi müracaat, tamamlama vb. işlemleri yürütmek
  • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,
  • Yatırımcılara potansiyel işbirlikleri hususunda yön göstermek
  • Bursa ilinin iş ve yatırım olanaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak
  • Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak

 Bursa Yatırım Destek Ofisi’nin sunduğu bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri ücretsizdir.

www.bursainvest.gov.tr Bursa Yatırım Destek Ofisi (BYDO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın resmi web sitesidir.

BURSA YATIRIM DESTEK OFİSİ

PDF indir

 

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140827-1.htm