Teşvik ve Destekler 2019-05-22T10:54:43+03:00

Teşvik ve Destekler

İlgili kurumların desteklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, yüksek katma değerli, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşmasını sağlamayı amaçlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kurumların teknolojik ürün ve Ar-Ge çalışmalarına destek vermektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesinden destekler hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Amacı ülke ekonomisinin gelişimine ve sosyal refaha katkı sağlamak amacıyla, dış ticaret ve yatırımlara ilişkin politikaları geliştirmek ve uygulamak olan Ticaret Bakanlığı’nın ihracat, yatırım ve hizmetler sektörü destekleri bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi için tıklayınız

Tarımsal alt yapıyı düzenleyerek, kırsal alanı yaşanabilir hale getirmek ve kalkınmayı amaç edinen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınmayı destekleyen yatırım programları mevcuttur.

Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesinden desteklere ulaşmak için tıklayınız.

İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda; iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere geçici bir süre gelir desteği sağlamak amacıyla kurulan Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR), işverenler için istihdam teşvikleri bulunmaktadır.

İŞKUR web sitesinden ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız.

KOSGEB, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

KOSGEB web sitesinden destekler hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Özellikle dış turizme dönük rantabl bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

Turizm yatırımları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız.

Değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmayı amaç edinen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yatırımcılara yönelik uyguladığı sigorta primi teşvik, destek ve indirimleri bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinden ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız.

Ulusal kalkınma plan ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, kırsal kalkınma programlarını etkin bir şekilde uygulayarak, ülke genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulan TKDK, IPARD programı kapsamında destekler sunmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu web sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye’deki üniversitelerin, kamu kurumlarının ve sanayinin projeleri fonlanarak, ülkenin rekabet gücünün artırılması hedefleyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemektedir.

TÜBİTAK web sitesinden destekler hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.