Uluslararası Yatırım 2019-04-27T17:56:40+03:00

Uluslararası Yatırım

Farklı ülkelerden yüzlerce çokuluslu firmaya evsahipliği yapan Bursa da dinamik bir pazar ve küresel bir yatırım destinasyonudur. Yıllar itibariyle yabancı sermayeli firma sayısı artış eğiliminde olmuştur.

Sıfırdan yatırımlar, satınalmalar, birleşmeler, işbirliğ ive ortaklıklar gibi farklı türde doğrudan yatırımları çekebilmektedir. Özellikle pazar ve etkililik hedefleyen yatırımlar için önemli fırsatlar sunmaktadır.
Gelişme potansiyeli taşıyan iç pazar, dış pazarlara ulaşım, yetişmiş işgücü, gelişmiş altyapı ve ulaşım imkânları ve çok sayıda endüstriyel kümenin varlığı Bursa’nın rekabet gücünü artıran başlıca etkenlerdir.

70’e yakın ülkenin 700’e yakın firmasına ev sahipliğ yapan Bursa’da, yabancı sermayeli firmalar en fazla %40 ile toptan ticaret vd. alanında ve %35 ile imalat sanayiinde faaliyet göstermektedir.

Ülkelere Göre Bursa’da Faaliyette Bulunan Yabancı Sermayeli Firmalar (30 Haziran 2017 itibariyle)

1 Almanya 141
2 Fransa 58
3 İtalya 49
4 Yunanistan 40
5 İran 34
6 Hollanda 29
7 Bulgaristan 24
8 İspanya 23
9 İsviçre 23
10 ABD 22
11 Rusya Federasyonu 20
12 Azerbeycan 14
13 İngiltere 14
14 Suriye 14
15 Avusturya 11
16 Belçika 11
17 Çin Halk Cumhuriyeti 11
18 Diğer Ülkeler 142
TOPLAM 680

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Haziran 2017

Bursa Uluslararası Yatırım PDF indir.