OSB Endüstri Bölgeleri Yönetmelik Değişikliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen projelerde, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) yer seçimine yönelik oranlar aranmayacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen projelerde, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) yer seçimine yönelik oranlar aranmayacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen projelerde, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) yer seçimine yönelik oranlar aranmayacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan “Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aynı sektör grubunu içeren ihtisas OSB’lerde şu oranlar aranacak:

Yeni bir OSB yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç, diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az yüzde 75’inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekecek. İlave alan yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için ilave alan talebinde bulunan OSB’de toplam sanayi parsellerinin en az yüzde 90’ında üretim veya inşaata başlanmış olması gerekecek. Ancak o ilde başka bir OSB’nin bulunmaması halinde bu oran yüzde 75 olarak uygulanacak”

Ancak, özel OSB’ler ile OSB’lerdeki parsellerin kamulaştırma, parselasyon ve tahsis durumlarıyla talep edilen yatırımın/yatırımların alan büyüklüğü gibi hususlar dikkate alınarak, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen projelerde söz konusu oranlar aranmayacak.

Yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar olan faaliyet, OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından Valilik kanalıyla yürütülecek.

İlave alan yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için ise ilave alan talebinde bulunan OSB’de toplam sanayi parsellerinin en az % 90’ında üretim veya inşaata başlanmış olması gerekecek.

İlgili değişiklilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-6.htm

2019-04-27T17:47:05+03:00 30 Aralık 2014|