2016 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri Başvuruları Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından verilen Verimlilik Proje Ödülleri Başvuru Süreci Başladı

Verimlilik Proje Ödülleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyuruluması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl düzenlenmektedir.

Başvurular 9 Ocak 2016 tarihine kadar kabul edilmektedir.

Hedef Kitle

Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren mikro, küçük, orta büyüklükteki ve büyük ölçekli işletmeler ve kamu kurumları

Proje Konuları

• Ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

• İş süreçlerinin performansını artırmaya yönelik projeler

• Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini artırmaya yönelik projeler

• İşletmenin kârlılığını artırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler

Ödüle Başvurabilecek Projeler

• İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

• İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler

• Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler

• İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler

• Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

Kimler Başvurabilir?

• Mikro İşletmeler

• Küçük İşletmeler

• Orta Büyüklükteki İşletmeler

• Büyük İşletmeler

• Kamu Kurumları

Ödül Başvuru Koşulları

-Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.

-Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.

-Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.

-Bir işletme bir yıl içinde en fazla üç proje ile başvurabilir.

-Başvurular, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan İşletme Başvuru Formu doldurularak elektronik ortamda gönderilmesi suretiyle yapılır.

-Başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmaz.

Bağımsız Değerlendirici Başvuruları

Gönüllü Bağımsız Değerlendirici olarak süreçte yer almak için; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, özel sektör çalışanları, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri başvuruda bulunabilirler.

Ödül Süreci ve Takvimi

Başvurusu kabul edilen projeler “Verimlilik Proje Ödülleri Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere üç aşamada değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci sonunda ödül almaya hak kazanan projeler Verimlilik Haftası içerisinde düzenlenecek bir törende açıklanacaktır.

Başvuru için: vgm.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=849&lng=tr

Kaynak: T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

2019-04-27T17:46:34+03:00 11 Aralık 2015|