2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ VE TEKNİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞLADI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma için önem arz eden, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak çalışmalar için kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarını başlatmıştır.

Kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan toplam 1.200.000 TL bütçeli Teknik Destek Programında; bölgenin kalkınması için belirlenen gelişme eksenleri doğrultusunda bölgede öne çıkan (özellikle makine, otomotiv, tekstil, savunma sanayi, havacılık, raylı sistemler, malzeme teknolojileri) sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi, bölgede üretim faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla sürdürülebilir üretime geçişin sağlanması, bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması, animasyon sektörü ve dijital oyun tasarım ve uygulamalarının geliştirilmesi, bölgenin tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi ile bölgenin sosyal gelişiminin desteklenmesi öncelikli konular olarak belirlendi.

Teknik Destek programında proje başına 50 bin TL’ye kadar destek sağlanacağı, ancak başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen teknik desteğin ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır.

Bu programa, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvurabilecek.

1.500.000 TL bütçeli Fizibilite Desteği Programında ise bölgede öne çıkan sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi, bölgede çevre ve yenilenebilir enerji yatırımları yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması, bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması ile bölgenin tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak fizibilite çalışmaları öncelikli konular olarak belirlendi.

Bu destek için talep edilebilecek destek tutarı asgari 25 bin TL ve azami 200 bin TL olabilir.

Fizibilite Desteği Programına yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, sivil toplum kuruluşları, birlik ve kooperatifler başvurabilecek.

Başvurular için Önemli Tarihler

Teknik Destek Programı 31 Ekim 2019 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecek; Fizibilite Desteği Programı ise27 Ekim 2019 tarihine kadar açık kalacak, bu programa başvuru geldikçe değerlendirme yapılacak. Programlara ayrılan bütçenin belirtilen sürelerden önce kullandırılması durumunda program bütçesinin bittiği internet sitesinden duyurulacak ve yeni başvuru alınmayacak.

Programların başvuru rehberleri ve daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

2019-05-14T11:19:24+03:00 14 Mayıs 2019|