E- TİCARET ve E_İHRACAT KONFERANSI DÜZENLENDİ

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ev sahipliğinde WORLDEF E-Ticaret Vakfı iş birliğinde düzenlenen Bursa E-Ticaret ve E-İhracat Eğitim Konferansı’nda e-ticaret ve e-ihracatın geleceği konuşuldu. Etkinlik süresince, e-ticaret uzmanları tarafından güncel gelişmeler, stratejiler ve geleceğe yönelik öngörüler paylaşıldı. Etkinlik esnasında ağ oluşturma çalışmaları yapıldı.

Etkinlikte açılış konuşması yapan BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, Bursa’nın Türkiye’de e-ticaret sıralamasına dikkat çekerek Bursa’nın dördüncü sıradaki konumunun sadece başlangıç olduğunu, şehrin bu alandaki potansiyelinin çok daha fazla olduğunu vurguladı. “Bu çerçevede ülkemizin ve ilimizin e-ticaret payının yükseltilmesi amacıyla 2022 yılından bu yana ilimizin e-ticaret potansiyelinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenledik. Eğitimler kapsamında bölgemizdeki kadın kooperatiflerine, KOBİ’lere ve gençlere yönelik eğitim programları gerçekleştirdik. Bu eğitimleri toplam 150 kişi başarı ile tamamlayarak e-ticaret alanında yetkinlik sertifikası almaya hak kazandı. Kırsal kalkınma bağlamında kadın kooperatiflerine yönelik “E-ticaret ile Büyüme Programımız” devam etmekte olup bu kapsamda 10 kooperatifimizin ulusal ve uluslararası pazaryerlerinde satış yapmaları için gereken danışmanlık faaliyetleri sürdürülüyor.” dedi.

3 gün süren etkinlikte çalıştaylar, workshoplar ve oturumlar yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlandı.

2024-01-08T10:31:48+03:00 8 Ocak 2024|