Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 10. Etap KKYDP Desteği ilan edilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’de 30 Nisan 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup, son başvuru tarihi 29 Mayıs 2015 olarak

2015-04-30T16:46:20+03:00 30 Nisan 2015|