Nükleer Santral Projelerinde Türk Firmalarının Tedarik Amaçlı Katılımının Sağlanması

Nükleer Santral Projelerinde Türk Firmalarının Tedarik Amaçlı Katılımının Sağlanması

Sayın Firma Yetkilisi,

Bilindiği üzere, 12.05.2010 tarihinde Ankara’da imzalanan, 15.07.2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla Onaylanması uygun bulunan, 27.08.2010 tarihli ve 2010/918 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile ülkemizin ilk nükleer santralinin kurulması için çalışmalarına başlanmıştır.

Diğer yandan, 03.05.2013 tarihinde Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye’de Nükleer Güç Santralleri Kurulmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Bahse konu Sinop NGS Projesinde EÜAŞ Genel Müdürlüğümüz %49 pay ile ortak olacaktır. Ülkemizin nükleer güç santrallerine ilişkin 2023 hedefi, iki nükleer santralin (8 ünite) işletmeye alınması, üçüncü nükleer santralin (ilave 4 ünite) de inşaatına başlanmasıdır.

Ülkemizde NGS Projeleri gerçekleştirilirken yerli firmalarımızın bu projelerde yer almaları önem arz etmekte olup öncelikle ulusal sanayimizin mevcut kapasitesinin tespiti gerekmektedir. Bu doğrultuda, NGS projelerinde yerli firmalarımızın mevcut durumunu tespit etmek ve bu projelere katılımını artırmak amacıyla Bakanlığımız tarafından 2013 yılında Firma Envanter Formu oluşturularak internet üzerinden bilgi toplanmış ve 300’e yakın firma yerinde ziyaret edilmiştir. Firma ziyaretleri sonucu toplanan bilgiler nükleer santral kurucuları ile paylaşılmıştır.

EÜAŞ’ın da ortak olduğu Sinop Projesi kapsamında Japon tarafı bir fizibilite çalışması yaparak nükleer santral kurulumu için gerekli olan ürünlerden Türkiye’de üretilebilecek olanları tespit etmek ile yükümlüdür. Bu kapsamda Japon tarafından, Türk firmaları ile ilgili ek bilgi talebinde bulunulmuştur. Hem Japon tarafının ek bilgi talebinin karşılanması hem de daha önce T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca toplanan bilgilerin güncellenmesi amacı ile tüm firmaların Bakanlığımızca oluşturulan yeni portala giriş yaparak, bilgilerini baştan doldurması gerekmektedir. Toplanan bilgiler Japon tarafının yapacağı fizibilite çalışmasına veri olacağı gibi; Türk firmalarının, nükleer santral kuran dünya çapındaki firmalara tanıtımı için de kullanılacaktır. Bahse konu bilgilerin toplanması amacı ile Bakanlığımız tarafından bir portal oluşturulmuştur. Fizibilite çalışması sonucunda nükleer santraller için ülkemizde hangi ekipman, malzeme ve hizmetlerin üretilebileceği tespit edilecektir. Sinop NGS Projesi kapsamında; santralin ana yüklenicisi olan firmalar tarafından Türk şirketlerinin tanınması ve şirketlerimize iş fırsatları doğması açısından bilgilerin eksiksiz ve doğru biçimde portala girilmesi büyük önem taşımaktadır. Japon tarafı özellikle, ürün ve sistem bazında sertifikalar, kalite dokümantasyonu, geçmiş tecrübe, personel durumu gibi konularda eksiksiz bilgi talep etmektedir.

Portala Ulaşım İçin (“Firmalar” sekmesi altında “Firma Envanter Kaydı” )

http://nepud.enerji.gov.tr/tr-TR/Anasayfa

Portala Yeni Kayıt İçin Direkt Erişim Bağlantısı

http://nepudenvanter.enerii.gov.tr/register.aspx

Kayıtlarını Oluşturan (Üye Olan Firmalar) Aşağıdaki Bağlantıdan Üye Girişi Yapabilirler

http://nepudenvanter.enerji.gov.tr/

NOT: Daha önce Bakanlığımızın portalına kayıt yaptırmış olan firmalar da bilgi güncellemesi ve Japon tarafının istediği ek bilgilerin doldurulması için yeni kayıt yapmak zorundadır. Portal üzerinde Japon tarafının istediği bilgiler İngilizce olarak doldurulacaktır.

2015-11-20T15:25:29+02:00 20 Kasım 2015|