Teşvik Belgeli Yatırımların 2015 Yılı İkinci Dönem İzlemesi Başladı

Son Başvuru 31.01.2016 tarihine kadar

Kalkınma Ajansları, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen teşvik belgelerini altışar aylık dönemler halinde izlemekle görevlendirilmişlerdir. Bu konudaki kararın 20. maddesinin 6. fıkrası şu şekildedir:

(6) Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izleyerek gerçekleşme durumlarını altışar aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirirler.

Bu kapsamda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak görev alanımıza giren Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerindeki teşvik belgeli yatırımlarla ilgili izleme faaliyetlerine devam etmekteyiz.

İzlemelerin mevzuata uygun yürütülebilmesi amacıyla, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki defa olmak üzere altı aylık dönemler halinde, yatırım ilerlemelerini (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık) gösterecek şekilde Yatırım Takip Formu’nun doldurulması gerekmektedir.

Yatırım Takip Formu, 2015 yılı ikinci 6 aylık dönem için Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te devam eden yatırım teşvik belgeli yatırımlarda ne kadar yatırım yapıldığını TL cinsinden gösterecek şekilde doldurularak firmayı temsil ve ilzama yetkili bir kişi tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.

Doldurulan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili bir kişi tarafından imzalanıp kaşelenen formun, firmanın imza sirküleri örneği ile birlikte,

Bursa’daki yatırımlar için:
BEBKA Bursa Merkez Ofis Yeni Yalova Yolu 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 16250 Osmangazi / BURSA adresine,

Eskişehir’deki yatırımlar için: BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Hoşnudiye Mh. 732. Sk. No: 44/4 Efe Plaza B Blok 2. Kat 26130 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresine,

Bilecik’teki yatırımlar için: BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:2 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Binası Merkez / BİLECİK adresine,

31.01.2016 tarihine kadar kargoyla veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Daha sonra tarafımızdan gerekli görüldüğü takdirde Yatırım Takip Formunda belirtilen yatırım ilerlemelerinin teyit edilmesi amacıyla firma ziyaretleri yapılarak yerinde tespit işlemi gerçekleştirilecektir.

İlgili mevzuata göre, bundan sonraki süreçte de Yatırım Takip Formlarının, ilgili Teşvik Belgesi kapanana kadar, her yılın Ocak ve Temmuz ayları içerisinde doldurularak aynı şekilde ajansımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Notlar
*Yatırım Takip Formunda toplam finansman tutarı ile toplam sabit yatırım tutarı aynı olmalıdır.

*Birden fazla Yatırım Teşvik Belgesi var ise, her biri için ayrı form doldurulacaktır.

*Ara izleme dönemi içerisinde kapanan veya iptal olan teşvik belgeleri ile ilgili, belgenin durumunu ifade eden bir yazı yazılmalıdır.

* Yatırım Takip Formu’nu buradan indirebilirsiniz:

İletişim:
BEBKA Bursa Merkez Ofis Tel: 0224 211 13 27 – Faks: 0224 211 13 29

BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Tel: 0222 231 31 06 – Faks: 0222 231 31 24

BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Tel: 0228 212 00 16 – Faks: 0228 212 00 38

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

2019-04-27T17:56:01+03:00 25 Ocak 2016|