TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI’NIN UYGULAMA ESASLARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesine ilişkin karar çerçevesinde, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’ yürütülecektir.

11. Kalkınma Planı’nda yer alan en önemli başlıklardan olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın ana amacı, yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi olup, program ile sanayi alanında ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını %39’dan %50’ye çıkarmak hedeflenmektedir.

Uçtan Uca Destek

Bu kapsamda, öncelikli ürün listesine yönelik olarak bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile sunulması öngörülmektedir.

Program çerçevesinde destek başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek, desteklenmesine dair karar almak ve projelerin destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından üç, KOSGEB ve TÜBİTAK’tan bir üye olmak üzere beş üyeden oluşan bir komite oluşturulacaktır.

Amacına uygun yatırım projeleri için AR-GE, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanacaktır.

Öncelikli Ürün Listesi, OECD’nin tanımına göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünler ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından, dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak Bakanlık tarafından tebliğle belirlenecek ve gerektiğinde revize edilebilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Programa sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek olup Bakanlık, öncelikli ürün listesindeki ürünlere yönelik olarak duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunacaktır. Yatırımcı firmanın temel kriterleri sağlayıp sağlamadığı program yönetim ofisi tarafından belirlenecektir. Temel kriterleri sağladığı tespit edilen firma kesin başvuru yapmaya davet edilecek, ayrıca her bir proje başvurusu için proje fizibilitesi sunulması zorunlu olacaktır.

Desteklenmesine karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK destek programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından, ilgili karar hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılabilecektir.

Gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına uygun bulunanlar, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacaktır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları tebliği için tıklayınız.

Öncelikli ürün listesi tebliği için tıklayınız.

2019-09-19T17:01:06+03:00 19 Eylül 2019|