Yayın/Doküman 2023-03-14T21:18:49+03:00
Bursa Investment Climate Presentation
Bursa Factsheet
Bursa Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Eylem Planı 2017
Bursa Yatırım Ortamı
Bursa Kooperatifçiliğinin Vizyonu
Medikal Turizm Sektörüne Stratejik Pazarlama Analizi