Yayın/Doküman 2020-01-30T11:10:38+03:00
Bursa Factsheet
Bursa Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi- 2018 Eylem Planı
Bursa Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Eylem Planı 2017
Bursa Yatırım Ortamı
Bursa Kooperatifçiliğinin Vizyonu
Medikal Turizm Sektörüne Stratejik Pazarlama Analizi