Yayın/Doküman 2020-01-30T11:10:38+03:00
Yatırım Teşvikte Bursa
Visit Bursa - City Map - 2019
Bursa Yatırım Ortamı Sunumu
Bursa Investment Climate Presentation
Visit Bursa Arapça – 2017