Yayın/Doküman 2023-03-14T21:18:49+03:00
Visit Bursa - City Map - 2019
Bursa Yatırım Ortamı Sunumu
Bursa Investment Climate Presentation
Bursa Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi- 2018 Eylem Planı
Visit Bursa Arapça – 2017
Visit Bursa – 2019