Yayınlar 2018-07-03T01:04:24+00:00
Bursa Factsheet
Bursa Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi- 2018 Eylem Planı
Visit Bursa Arapça – Ağustos 2017
Bursa Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Eylem Planı 2017
Bursa Yatırım Ortamı
Visit Bursa – Şubat 2017